پس از راه اندازی شرکت تعاونی تولیدی آجر ماشینی گلوگاه که جواز تاسیس را در دولت سازندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی اخد نمود و به بهره برداری رسید، اکنون با نیرویی بالغ بر 100 نفر ...

  • example2
  • example2
  • example2
  • example2