پس از راه اندازی شرکت تعاونی تولیدی آجر ماشینی گلوگاه که جواز تاسیس را در دولت سازندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی اخد نمود و به بهره برداری رسید، اکنون با نیرویی بالغ بر 100 نفر ...

  • نمایی از شرکت

نمایشگاه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با حضور شرکت آجر ماشینی فدک گلوگاه در تاریخ 93/5/19 لغایت 93/5/22 نمایشگاه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با حضور شرکت آجر ماشینی فدک گلوگاه در تاریخ 93/5/19 لغایت 93/5/22 نمایشگاه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با حضور شرکت آجر ماشینی فدک گلوگاه در تاریخ 93/5/19 لغایت 93/5/22 نمایشگاه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با حضور شرکت آجر ماشینی فدک گلوگاه در تاریخ 93/5/19 لغایت 93/5/22
  • example2
  • example2
  • example2
  • example2